Variant

Utviklingsstrategi

v1.0.0

Oppsummering

Oversikt

En forutsetning for å utvikle samfunnet vi lever i er dyktige folk med ulike tanker og kompetanse. Utvikling er ett av de fire perspektivene som Variant ser på som viktigst for å lykkes med det.

Mangfold og perspektiver

Mangfold og perspektiver

Mangfold i fagfelt, disipliner, perspektiver, erfaringer og bakgrunner skaper bedre løsninger. Vi må derfor sikre at vi unngår ekkokammer og homogenitet i selskapet.

Vi kan ha erfaringer på forskjellige nivåer, uavhengig av hvor lenge vi har vært i bransjen. Det er derfor en styrke å kunne sette sammen personer av ulik erfaringsnivå for å lære av hverandre innen forskjellige deler av bransjen.

Vi har alle forskjellige interesser og opplevelser i livet som gjør at vi tenker på og prioriterer forskjellige ting. Mer mangfold betyr at vi representerer sluttbrukere i større grad.

Utviklere i Variant skriver ikke bare kodelinjer, men tenker over hvordan det vi skaper påvirker de rundt oss og samfunnet som helhet. Variant har utviklere som respekterer hverandres fagfelt og interesser og utøver empatisk utvikling. Dette med stor faglig tyngde vil være Variants største styrke.

Tjenesteområder

Tjenesteområder

Vi tilbyr et fullt tjenestespekter for utvikling til våre kunder. Fra helt ute i klienter til databaser, og alle ledd imellom. Vi tilbyr også tjenester som rådgivning på organisatorisk nivå, kulturbygging, arbeid med metodikk og teknologiledelse.

Med å ha en forståelse for flere deler av utviklingsforløpet vil vi kunne bedre kommunisere oss i mellom og med kunder. Dette gjelder også mot andre disipliner som prosjektledelse og design. Vi satser først og fremst på systemutvikling, web og applikasjoner.

Opplevd utenfra

Opplevd utenfra

Variant skal oppfattes som rasende dyktige men ydmyke utviklere med stor bredde og villighet til å bidra. Vi fremstår engasjerte og reflekterte ute hos kunder, andre utviklere, studenter og åpne fagmiljø.

Vi vet at det finnes mange andre dyktige mennesker i andre selskaper og samarbeider gjerne med å dele erfaringer. Vi vil være et miljø attraktivt miljø å samarbeide med og bli en del av.

Variant vil også påvirke retningen av utvikling, både gjennom utdanning, spissing av fagdisipliner og være med på å skape et gryende miljø i områdene vi har kontorer. Det vil igjen gi oss enda flere dyktige varianter i fremtiden.

Læreglede

Læreglede

Fagområdet, bransjen og kundene endrer seg kontinuerlig. Vi må endre oss i takt og alltid ligge foran. Vi tilbyr kompetanse, og må investere for å kunne levere noe vi kan være stolte over. Det fordrer at vi utvikler oss som individer på ulike områder, men også i fellesskap som gruppe.

Litt av verdien med å få tjenester fra oss vil være nettverket av kunnskap de får med på kjøpet.

Vi er topprepresentanter for læreglede og det synes. Når vi snakker om problemstillinger blir vi engasjerte og ønsker å bidra til å løse det på best mulig måte for alle parter. Dette fremstår også når vi snakker med andre om faget vårt.

Aktiviteter

Aktiviteter

For å utvikle oss og for å gjøre hverandre gode er det fint med gode rutiner og planlagte aktiviteter.

Rutinene er basert på opplevd effekt og skal justeres ved behov, men også utformes og drives på engasjement av utviklere selv.

Vi vet at personlig utvikling ikke kommer av seg selv og at vi aktivt må jobbe med det individuelt og i fellesskap. Dette med å hjelpe hverandre, dele egen læring og generelt spre læreglede til alle som ønsker – også folk utenfor vårt eget selskap.