Variant

Strategi for prosjektledelse

v1.0.0

Vårt formål er å utvikle samfunnet vi lever i, og god prosjektledelse er en av tjenestene som Variant mener er viktig for å oppnå dette.

Et prosjekt skaper endring og er et målrettet tiltak i våre kunders helhetlige strategi, og gjennom ulike perspektiv, erfaringer, kunnskap og kompetanse vil vår prosjektledelse hjelpe kundene våre med å nå sine strategiske mål.

Tjenester innenfor prosjektledelse

Vi tilby helhetlige tjenester for å hjelpe våre kunder med å lykkes med gjennomføring av sine prosjekt, og for å nå sine mål gjennom å se prosjektet som en del av virksomhetens helhetlige strategi.

På strategisk nivå utøver vi rådgivning for ledelsen, bidrar til å utvikle organisasjonen, driver forretningsutvikling og innovasjon, og påvirker arbeidsmåter gjennom forslag til forbedring. Vi skal påvirke kulturen hos våre kunder positivt og skape entusiasme knyttet til endring.

På leveransenivå bygger vi gode team, skaper en god kultur i og rundt teamet, og sørge for at teamet får støtte og gode rammebetingelser for å løse sine oppgaver. Vi tar sentrale roller innenfor produktutvikling, og vi utfører prosjekt-/produktledelse basert på kjente metoder og rammeverk.

Der det er aktuelt skal prosjektlederen fungere som brekkstang for å få levere flere tjenester fra Variant, slik at vår samlede kompetanse kommer kunden til gode.

Kompetanse og kunnskap

En bred sammensetning av erfaring, kompetanse og perspektiv gir oss de beste forutsetningene for å hjelpe våre kunder i å gjennomføre prosjekt som skaper verdi for deres virksomhet og hjelper de med å nå sine strategiske mål. Vi finner de riktige profilene gjennom målrettet rekruttering.

Våre prosjektledere har samlet en variert bakgrunn, både når det gjelder utdanning og erfaring. Erfaring er ofte en fordel som prosjektleder, og den kommer gjerne fra annen konsulentvirksomhet eller fra prosjektledelse, produktutvikling og forretningsutvikling inhouse. Erfaring fra tverrfaglige utviklingsprosjekt, strategi og ledelse er en fordel.

Våre prosjektledere bruker de metoder og verktøy som er best egnet for prosjektet, dets rammebetingelser og verdien prosjektet skal skape for virksomheten og samfunnet.

Vi er gode rådgivere og støttespillere som foreslår tilnærminger som hjelper kundene våre i å oppnå sine mål. Viktige egenskaper for en prosjektleder er evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Våre prosjektledere har gode samarbeidsevner og er gode teamspillere og relasjonsbyggere. Vi er nysgjerrige, empatiske og åpne.

Våre prosjektledere utøver læreglede.

Utvikling av prosjektledelse i Variant

For å bygge prosjektledere med en bredde i erfaring, kompetanse og perspektiv, har vi et lærende og nysgjerrig miljø for prosjektledere.

Vi tilegner oss kunnskap i de prosjektene og miljøene vi er en del av, og slik utvikler vi Variant og de tjenestene vi tilbyr.

Vi legger til rette for individuell faglig utvikling gjennom kurs, sertifiseringer og faglitteratur, og vi deler kunnskapen vi tilegner oss.

Vi gjennomfører sparringer, erfaringsutveksling og felles refleksjon gjennom faste møtepunkt. Vi er også gode på spontane sparringer.

Gjennom prosjektpresentasjoner på Variantdagene får vi innblikk i andre prosjekt og tjenesteområder. Det skaper læring som gir verdi i gjennomføring av egne prosjekt.

Prosjektledelse i Variant opplevd utenfra

Variant skal oppleves som et sterkt og kompetent miljø for prosjektledelse blant kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter.

Vi er gode på å bygge relasjoner og nettverk.

Vi er et attraktivt miljø å samarbeide med fordi vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor prosjektledelse, og fordi vi i tillegg er sterke innenfor utvikling, design og kurs.

Vi engasjerer oss og bidrar til å skape et community for prosjektledere der vi har kontorer.

Vi er synlige i kanaler som treffer kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter; SoMe (LinkedIn, Facebook og Instagram), Meetups og faglige samlinger i de byene vi er representert.