Variant

Salgs- og markedsstrategi

v1.0.0

1 Oppsummering

Vi skal selge givende oppdrag til solide kunder i Norge ved å tilby flinke folk gjennom et gjennomarbeidet og utfordrende tilbud.

2 Kvalifisering av kunder og oppdrag

  • Soliditet – Vi skal tilby våre tjenester til kunder i Norge som er store nok til å kunne motta en faktura på flere hundre tusen kroner.
  • Medarbeidertilfredshet – Vi skal plukke ut givende oppdrag hvor våre konsulenter gleder seg til å gå på jobb de aller fleste dager. Hva som gjør et oppdrag givende vil variere fra konsulent til konsulent, men momenter som teknologi, arbeidsmiljø, autonomi, tillit, læreglede og mestring må alltid vurderes.
  • Inngripen – Kunder hvor vi har mulighet til å rådgi og komme i inngrep med organisasjonen skal vi prioritere. Dette er for å underbygge medarbeidertilfredshet i tillegg til å kunne ha større kontroll på bemanning.
  • Bærekraft og etikk – Det skal kjennes riktig ut å gjøre forretning med våre kunder. Vi skal aldri føle ubehag ved kundens forretningsmodell eller kundens produkter eller tjenester. Ved et eventuelt salg skal alltid tilbudte konsulenter også stå inne for å jobbe for denne kunden. Variant er mangfoldig. Konsulenter kan ha forskjellig oppfatning av hva som er riktig å jobbe med. Det kan medføre at noen velger å jobbe med noen som andre kanskje ikke ønsker. Sammen finner vi gode svar på vanskelige spørsmål.
  • Team – Vi ønsker at våre folk skal jobbe sammen med andre varianter. Derfor prioriteres oppdrag og slag som medfører at flere varianter jobber sammen over salg som fører til en variant i ett oppdrag.
  • Geografi – Våre kunder skal primært være norske. Vi foretrekker å være samlokalisert med våre kunder, så kunder nært vårt kontor er å foretrekke. I praksis ser vi først og fremst etter kunder i Trondheim, men telependling og tilsvarende kan bidra til å oppnå noe av det samme over lengre avstander. Merk: vi ønsker ikke pendleoppdrag hvor vi ukentlig flyr våre konsulenter til andre byer.
  • Bransje – Vi skal ikke rette oss inn etter en eller få bransjer. Vi skal ikke bevist prøve å segmentere kunder ut fra bransje. Det at noen konsulenter kjenner en bransje fra før og dermed ha større vinnermuligheter er positivt, men skal ikke brukes strategisk.

3 Vinnerstrategi

Våre salg skal vinnes ved å ha et godt og ikke minst riktig produkt i en fin innpakning. Det betyr

  1. flinke folk
  2. å forstå hva kunden trenger, og ikke nødvendigvis etterspør
  3. å legge inn en ekstra innsats med tilbudet, slik at kunden skjønner at vi bryr oss om dette oppdraget.

Punkt 1 håndteres av rekrutteringsstrategien og strategi for medarbeiderutvikling.

Punkt 2 handler om å skaffe oss nok informasjon og bruke riktig fagkompetanse til å designe en tilnærming som kunden faktisk trenger. Her skal vi når det er behov, og vi mener det er riktig, være modige og foreslå utradisjonelle løsninger eller svare opp noe annet enn kunden spør om. Vi mener at oppsiden med å få jobbe på en måte vi mener er riktig veier opp risikoen for å tape salget.

Punkt 3 handler om å kvalitet i finish. Alt fra rettskrivning, til design og layout på det vi faktisk leverer fra oss. Dette betyr ikke at vi alltid skal levere 30 siders Illustrator-dokumenter, men at det vi leverer fra oss skal være av god kvalitet, og bedre enn våre konkurrenter.

4 Partnere

Antijanteloven. Vi skal absolutt tro at vi er noe. Og vi tror også absolutt at andre er noe.

Ved alle større salg, skal vi vurdere om det er smart å samarbeide med flere av våre gode partnere. Når samarbeid øker vinnermulighetene våre uten å gå utover de føringene denne strategien ellers gir skal vi forsøke å få til samarbeid.