Variant

Rekrutteringsstrategi

v1.0.0

1 Oppsummering

Verden mangler god nok kompetanse med “rett fokus” og empati. Vi skal bidra til å bedre dette med å finne engasjerte mennesker som evner å tenke helhetlig, jobber aktivt med kultur, er medmenneskelig, og jobber med kundens beste interesse i fokus. Våre Varianter skal ha smittsom læreglede hos oss, kunder og resten av bransjen.

2 Menneskelige egenskaper

Empatisk – Variant vet at det er mer i systemer og løsningsleveranse enn håndverk. Det er menneskelig forståelse og medmenneskelighet. Empati er viktig egenskap for våre varianter.

Viser læreglede – Gode konsulenter og leverandører viser evne og interesse for læreglede. Dette er viktig for oss som selskap og som med-ansatte. Varianter skal være interesserte i å utvikle seg selv og andre. Varianter skal være engasjerte i å spre læreglede til andre.

Nysgjerrig – Å se etter nye løsninger og grave i underliggende problemstillinger er viktig ute hos kunde og for å levere godt. Nysgjerrighet er en viktig egenskap for å få til dette.

Åpen – Variant er bygget på åpenhet og er avhengig av at ansatte deler denne verdien. Åpen betyr ærlig og rause med hverandre. Åpne for nye innspill, åpen for å endre mening, åpen for å gi rom for hverandre.

Samarbeidsvillig – Våre Varianter skal ikke optimalisere for å fremheve seg selv over andre, men gå inn for å gjøre samarbeid så godt som mulig. Det betyr å tilpasse seg hverandre og de rundt seg. Det gjelder andre Varianter, kunder og konkurrenter. Vi skal kunne anta gode intensjoner med hverandre.

Spiller andre god – Som gode støttespillere for hverandre skal våre Varianter være rause med å anerkjenne andre. Vi skal ikke legge kjepper i hjulet for andre å lykkes eller rive andre ned for å fremheve oss selv. Med å spille hverandre god blir vi også gode, og bedre enn hvert enkelt individ.

3 Tverrfaglighet og mangfold

Variant verdsetter tverrfaglighet og mangfold høyt, og dette skal gå inn i hele rekrutteringsprosessen.

Med tverrfaglighet mener vi forskjellige disipliner som prosjektledelse, design og utvikling i alle former. Vi har alle forskjellige styrker og vi ønsker å maksimere vår felles kompetanse med å dekke flere områder.

Under mangfold ligger mangfold i perspektiver, demografi og tilnærming. Vi har stor tro på at med mangfoldige meninger kommer bedre løsninger.

Variant skal gjøre sitt for å bedre kvinneandel og andre underrepresenterte grupper i bransjen. Dette skal vi gjøre med å være bevisst på hvordan vi utformer stillingsannonser, kommuniserer og gjennomfører intervjuprosesser.

4 Vekst og selskapsstørrelse

Variant sikter ikke inn på å maksimere kvantitet, men fokuserer på kvalitet og kompetanse. Vekst for vekst skyld, er ikke Variants mål. Samtidig er vi avhengig av å ha nok kolleger til å kunne ta på oss ansvar for større oppdrag. Med fokus vi har på tverrfaglighet vil det også gjøre at vi må være flere om vi hadde kun levert en del av tjenesten.

Fremfor å ha store avdelinger med mange ansatte, vil vi heller se på “horisontal” vekst. Se mer i markedsstrategi. Variant satser på organisk vekst med egen rekruttering, ikke oppkjøp av andre selskap. Med å eie rekrutteringsprosessen selv (all gjennomføring og kommunikasjon) vil vi kunne skaffe kolleger vi ønsker å jobbe med.

5 Rekrutteringskanaler

Variant AS opererer i Trondheim.

Variant opererer med to primærkanaler for rekruttering:

5.1 Nyutdannede

Studenter som går sine siste år på studier (bachelor eller master) i relevante studier. Dette er en viktig kanal for Variant for å holde miljøet ungt med stadig nye perspektiver. Variant har tro på at nyutdannede har gode evner til å tilføre ny kunnskap til resten av selskapet og kunne utfordre status quo. Nyutdannede starter typisk i august etter endte studier.

5.1.1 Hvem

 • Prosjektledelse – Nyutdannede i en mentorordning.
 • Utvikling – I alle disipliner og fokusområder. Fra helt klientnære teknologier og applikasjoner til sky, infrastruktur, og databaser. Vi skal kunne levere eksperter i alle fasetter.
 • Design – I alle disipliner og fokusområder. Dette inkluderer grafisk-, UI-, UX-, strategisk- og tjenestedesign.

5.1.2 Hvor

Vi skal lete etter nyutdannede på alle utdanningsinstitusjoner i Norge og utland. Vi setter ingen begrensning på utdanningsnivå eller studiested, men må være smarte i hvor vi legger tidsbruken. For å rette fokus er det greit å kunne prioritere utdanningsinstitusjoner vi har kjennskap til i studieprogram og kapasitet til å ha initiativ hos. I prioritert rekkefølge:

 1. NTNU Gløshaugen (IPD, Informatikk og Datateknikk. Både bachelor og master)
 2. NTNU Kalvskinnet
 3. NTNU Gjøvik

5.1.3 Hvordan

 • Sommerjobb – Som en strategi for å nå ut til nyutdannede tidlig og for å hjelpe studenter ta gode valg, har Variant mulighet for sommerjobb. Sommerjobb skal være en sosial, morsom og lærerik opplevelse for studenter. Ikke bare er det en mulighet for Variant å skaffe nyansatte, men det skal og være en mulighet for studenter å bli kjent med bransjen og Variant. Studenter skal gå fra en sommerjobb i Variant med ønske om å komme tilbake, og være stolt av å ha jobbet med oss og være gode ambassadører.
 • Synlighet under utdanning – Variant skal være synlig for studenter under utdanningen. Ofte betyr det igjennom linjeforeninger, men vi må også se etter andre muligheter. Vi skal bruke tilgjengelighet til lokaler til å ha arrangementer tilgjengelig for studenter og øvrige deler av bransjen. På studiesteder foretrekker Variant faglig innhold, undervisning og kurs.
 • Med faglig aktive ansatte – Med synlige og faglige aktive ansatte skal Variant fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Dette skal vi gjøre med å delta i offentlige debatter, være synlige på konferanser og meetups, med undervisning, med Podcaster, videoinnhold og å delta i fagmiljø.
 • Med åpenhet – Variant skal være åpen tvers igjennom. Fra måten vi møter mennesker til kommunikasjonen vi har. Med å dele det vi gjør, grunnen til at vi gjør det og erfaringene vi får, vil vi være sporbare på nett. Det betyr at folk kan dykke dypt inn i hva Variant står for og hva vi er. Kombinerer vi det med gode verdier og rause vilkår, vil vi være attraktive for mange.

5.1.4 Aktivitet og rekrutteringsarrangementer

Vi skal være tilstede på utdanningsområder som er relevante for oss etter prioritering som nevnt i seksjon 5.1.2. Dette inkluderer kurs og bedriftspresentasjoner. Vi skal tydelig kommunisere at vi har tilhørighet til Trondheim og bygge det opp som en styrke.

Av typen arrangementer har vi prioriteringslisten:

 1. Undervisningsmuligheter og mentoring (bidra i fag)
 2. Faglig kurs i linjeforeninger som deler læreglede.
 3. Bedriftspresentasjoner
 4. Stands.

Vi skal satse på arrangementer:

 • IT-dagene
 • Årlig kurs hos Online
 • Årlig kurs hos Abakus
 • Årlig kurs for ID, NTNU, eksempelvis via DesignExpo (Leonardo).

5.1.5 Kommunikasjon

I bedriftspresentasjoner og kurs skal vi kommunisere det som er viktigst for Variant for differensiering og for å spisse budskap mot de vi ønsker å nå. Dette kommer inn under kapittel 2 og 3. Noe vi skal dekke i kommunikasjon på studieplasser (i prioritert rekkefølge):

 1. Åpenhet
 2. Læreglede a. Lokaler b. Podcasts c. Meetups
 3. Kunder
 4. Trondheim

5.2 Erfarne

Variant vet at det finnes mange hyggelige og kompetente mennesker i andre selskaper. Disse vil vi gjerne ha som gode kolleger.

5.2.1 Hvem

Vi skal ha konsulenter i alle disipliner av bransjen som går under:

 • Prosjektledelse – Vi skal ha erfarne prosjektledere.
 • Utvikling – I alle disipliner og fokusområder. Fra helt klientnære teknologier og applikasjoner til sky, infrastruktur, og databaser. Vi skal kunne levere eksperter i alle fasetter.
 • Design – I alle disipliner og fokusområder. Dette inkluderer grafisk-, UI-, UX-, strategisk- og tjenestedesign.

5.2.2 Hvor

Variant skal finne erfarne nyansatte i fagmiljøene, via bekjente og via annonser. Variant tar ansvar for rekruttering og stillingsannonser selv, uten å bruke eksterne rekrutteringsbyråer.

5.2.3 Hvordan

Med faglig aktive ansatte – Vi skal ha smittsom læreglede. Med synlige og faglige aktive ansatte skal Variant fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Dette skal vi gjøre med å delta i offentlige debatter, være synlige på konferanser og meetups, med undervisning, med Podcaster, videoinnhold og å delta i fagmiljø.

Med åpenhet – Variant skal være åpen tvers igjennom. Fra måten vi møter mennesker til kommunikasjonen vi har. Med å dele det vi gjør, grunnen til at vi gjør det og erfaringene vi får, vil vi være sporbare på nett. Det betyr at folk kan dykke dypt inn i hva Variant står for og hva vi er. Kombinerer vi det med gode verdier og rause vilkår, vil vi være attraktive for mange.

6 Hvorfor folk velger oss

I løpet av en prosess med Variant, skal kandidater føle seg hørt, forstått og respektert. Etter endt prosess, uavhengig av utfall, skal vi etterstrebe og etterlate et godt inntrykk. Dette gjør vi for at det er en prosess som er krevende og spesiell for mange, men også av strategiske grunner. Mennesker som har vært igjennom en prosess de er fornøyd med har større sjanse for å frem-snakke oss til andre.

Åpne verdier går også under dette punktet. Vi skal by på ærlig og åpen feedback direkte til kandidater, selv om det kan være vanskelig.

 • Læreglede – Folk skal velge oss for at de ønsker å lære mer og lære bort mer. Til kunder, kolleger og resten av bransjen.
 • Rause holdninger og vilkår – Variant skal tilby gode, markedsledende, vilkår som er attraktive for erfarne. I tillegg skal vi ha åpne og like vilkår for alle.
 • Spennende prosjekter – Vi skal ha kunder og prosjekter som er samfunnsnyttig og interessante som gjør oss attraktive som arbeidsgivere.
 • Mulighet for eierskap – Det er mulig å kjøpe seg inn som medeier i Variant med veldig gunstige ordninger for selv helt nyutdannede med lån fra selskapet.
 • Møte hyggelige folk – Under hele rekrutteringsprosessen skal kandidater møte hyggelige mennesker som tar imot de og behandler de med respekt. Vi skal gi et profesjonelt, ærlig, og folkelig inntrykk.

6.1 Effektive og tilpassede prosesser

I prosess med Variant skal kandidater føle seg fulgt opp. Dette med både uformelle og formelle samtaler. Om kandidater er i en prosess med andre burde vi strekke oss til å tilpasse oss om omstendigheter tillater det.

Vi ønsker ikke lange prosesser og burde sikte oss inn på å gjennomføre hele rekrutteringsprosessen på maks 2 uker.