Variant

Designstrategi

v1.0.0

En forutsetning for å utvikle samfunnet vi lever i er dyktige folk med ulike tanker og kompetanse. Design er et av de fire perspektivene som Variant ser på som viktigst for å lykkes med det.

Designmangfold

Beskrivelse av hvorfor et mangfold er viktig og hvordan vi lykkes med å ha et mangfoldig designmiljø.

Det eksisterer flere fagperspektiv innen designfaget og vi tror at en mangfoldig sammensetning på tvers av utdanninger og erfaringer gir oss de beste forutsetningene for et fruktbart samarbeid og problemløsing.

For å være sterkest i faget vil vi også kunne utøve helhetlige tjenester med variasjon. Det betyr å kunne hjelpe kundene våre med utarbeiding av nye, smarte strategier og tjenester til utvikling av konkrete digitale løsninger med en ekstra wow-faktor.

Vi tror at mangfoldet i hvordan vi utøver design, som eksempel hvilke metoder og verktøy vi anvender, er en styrke for problemløsing. Det vil si at vi ikke skal være metodedrevet, men velge metoder og verktøy etter å ha tolket og forstått behov/problem.

Designmangfold

Tjenester

Konkretisering av hvilke designtjenester kundene våre trenger og hva satser vi på. Vi tilbyr kundene våre helhetlige designtjenester der både de og vi er tjent med det. De strategiske tjenestene våre treffer kundene på ulike nivå. På selskapsnivå skal vi kunne utvikle selskapsstrategier, utøve rådgivning, etablere nye arbeidsmåter, bygge kultur og forretningsutvikle. På løsningsnivå satser vi først og fremst på digital design og å bygge god teamkultur. For å løfte frem noe er UX og interaksjonsdesign kjernevirksomheten all tid det er det mest etterspurte i markedet, selv om vi også skal modne markedet på mer strategisk bruk av design. Vi spisser oss ikke innen fysisk produktdesign.

Vi vil altså tilby helhetlige tjenester med designvariasjon. Fra å hjelpe våre kunder med utarbeiding av nye og smarte strategier og tjenester til utvikling av konkrete digitale løsninger med en ekstra wow-faktor. Designtjenester

Opplevd utenfra

Beskrivelse av hvordan kunder, designere, studenter og utdanningsinstitusjoner opplever Variant som et sterkt designmiljø.

Variant skal oppleves som et stort, mangfoldig designmiljø blant kunder, designere, studenter, utdanningsinstitusjoner og designnettverk.

Vi vil være et miljø attraktivt miljø å samarbeide med og bli en del av.

Variant vil også påvirke utviklingen av design som fagdisiplin, både gjennom utdanning, spissing av fagdisipliner og være med på å skape et gryende miljø i områdene vi har kontorer. Det vil igjen gi oss enda flere dyktige varianter i fremtiden. Designt opplevd utenfra

Utvikling

Beskrivelse av hvordan vi lykkes med å bygge og utvikle designmiljøet vårt, hvordan vi skaper læreglede, og hvordan Variant kan bli et bedre selskap med design som påvirkende perspektiv.

Vi trenger et mangfoldig og rikt designmiljø for å dekke de ulike kompetansebehovene våre kunder har. Det er viktig for oss med et lærende designmiljø hvor alle designere utvikler seg individuelt og som gruppe.

Som en av de viktige fagspissene i Variant er det også viktig at design påvirker formen Variant tar fremover. Utvikling av design

Rutiner

Beskrivelse av og prioritering av hvilke rutiner vi trenger for å lykkes med utvikling, læreglede og for å opprettholde et sterkt designmiljø.

For å utvikle oss og for å gjøre hverandre gode er det fint med gode rutiner og planlagte aktiviteter. Rutinene er basert på opplevd effekt og skal justeres ved behov, men også utformes og drives på engasjement av designerne selv.

Vi tror at samarbeid på tvers av prosjekter gagner prosjektene direkte. Kunden skal oppleve dette som en berikelse mer enn en forstyrrelse at vi sparrer med varianter utenfor prosjekt ved behov. Det fordrer at vi både gir og tar (sparring). Rutiner for design