Variant

AI-strategi

v1.2.1
(Sist endret )

Dette dokumentet beskriver hvordan Variant skal forholde seg til AI og språkmodeller (LLMs) som verktøy, som mulighet for kunder og i arbeidshverdagen. Hensikten med dokumentet er å veilede konsulenter i Variant til å ta korrekte valg for bruk av AI som ivaretar kunders interesser, lover, forutinntatthet, men også sikrer at vi bruker verktøyet til å skape den verdien det har potensialet til. Dokumentet skal kunne brukes for å avdekke hva som er innenfor og hva som er utenfor både internt i Variant og eksternt ute hos kunder.

Variant skal være best-in-class med bruk av AI. Ikke bare være gode på å bruke AI, men bruke AI korrekt og etisk korrekt. Det å bruke AI korrekt innebærer at vi alltid tar hensyn til noen nøkkelfaktorer:

 • Personvern
 • Kulturell- og likestillingsmessig forutinntatthet.
 • Sikkerhet
 • Lisenser
 • Åndsverk

Mest av alt skal vi være best-in-class med å aktivt bygge god kompetanse. Kompetanse om praktisk bruk og identifisere muligheter det gir oss og kunder.

Bruk av AI er oppfordret

AI er et verktøy som utvikler seg raskere og blir mer og mer tilgjengelig, i langt større grad enn det var mulig å se for seg. Selv om AI ikke kommer til å gjøre utviklere, designere eller prosjektledere avleggs, påvirker det alt og kommer til å påvirke oss i større grad fremover. Vi blir ikke erstattet av AI, men vi kan bli erstattet av noen som er flinke til å bruke AI. Som konsulenter er dette en utvikling vi må delta i og bruke aktivt i det daglige for å få de fulle fordelene av det, samtidig som vi gjør det på en etisk og lovmessig forsvarlig måte.

Alle konsulenter i Variant burde lære seg bruk av AI og språkmodeller på ulike måter:

 1. Bruk av AI som verktøy for daglige oppgaver. Herunder ting som GPT, bildegenerering med DALL-E, Midjourney og lignende tjenester. Disse er nyttige å kunne bruke som støtte i hverdagen og vil kunne gi gode innspill og inspirasjon hvor det ellers kan være vanskelig å få tak i.
 2. Bruk av AI for å identifisere nye muligheter ute hos kunde. AI og spesielt språkmodeller kan gi store gevinster som grensesnitt og verktøy for kunden. Vi som konsulenter må henge med på utviklingen for å lettere kunne identifisere nye områder hvor det kan gi verdi for kunden å ta i bruk AI som teknologi. Dette kan være som grensesnitt for konsumering av innhold, interne analyse verktøy, eller prosessering og syntisering av data. For å kunne komme med anbefalinger og ta i bruk dette som verktøy krever det at vi følger med på utviklingen.

Begge disse områdene forutsetter at vi jobber og får praktiske erfaringer med bruk av AI. Både som konsumenter og produsenter. Det krever at vi følger med på utviklingen og er nysgjerrige.

Utviklingen til AI og nytten det viser seg å ha vil føre til et skille fremover. De som kan være med på utviklingen, og de som blir værende tilbake og ikke kan omstille seg.

Kompetansebygging

Praktisk erfaring er nøkkelord. Det vil bygge viktig og relevant kompetanse og det krever at hver og enkelt av oss gjør en innsats. Vi skal bygge kompetanse på følgende måte:

 1. Utforske og teste ut nye verktøy og modeller som kommer. Eksempelvis:
  1. ChatGPT for inspirasjon og sparring på løsninger.
  2. Midjourney og DALL-E til presentasjoner, demoer, bloggposter, etc.
 2. Gjennomføre test-caser på trening av modeller selv.
 3. Samarbeide med kunder for proof of concepts, prototyper og reelle implementasjoner hvor mulig.
 4. Aktiv delingskultur på lærdommer, erfaringer og lesestoff via Slack, bloggposter, etc.

Som et kompetansehus er det spesielt viktig at vi bygger reelle erfaringer som stikker dypere enn overfladisk kunnskap. Vi må teste ut og få praktiske erfaringer.

Utforsking i Variant

Variant skal få praktisk erfaring med ulik bruk av AI og spesielt LLMs med å utforske i praksis. Dette skal gjøres med å teste ut gradvis mer komplekse løsninger over tid. Løsninger som skal utforskes er:

 • Håndbok
 • CV-baser (privat)
 • Salgsdokumenter (privat)
 • Kunde-sandboxes (privat)

Kundeinvolvering

Vi skal kontinuerlig identifisere kundecaser og samarbeidscaser hvor det er naturlig å bruke AI. Her skal Variant kunne være samarbeidspartner for kunder som ønsker å gå i front.

Veiledning for bruk av AI i oppdrag

AI og LLMs har ikke fasit og vet ingenting om resultatet de selv gir. Det er viktig å behandle resultater varsomt for å unngå biases, sikkerhetsrisiko, lisensbrudd, personvernslekasje og kundeinformasjon. Her er et sett med kjøreregler som må tenkes på.

Unngå

 1. Ikke send kode eller tekster fra kunde til offentlige modeller som samler informasjonen. Dette gjelder tjenester som ChatGPT og andre. Sjekk at tjenesten ikke overfører prompts og inputs. Innsamling av info må deaktiveres for Copilot. Foretrekk Tabnine som alternativ til Copilot.
 2. Aldri bruk kode eller tekst ukritisk fra LLMs. Resultatet av språkmodeller må verifiseres og sikres for at det ikke inneholder feil, sikkerhetshull og gir/viser faktisk ønsket effekt.
 3. Ikke send inn personinformasjon til eksterne verktøy du ikke har kontroll på.
 4. Vær kritisk til autocompletions fra AI i kode. Vær sikker på at du forstår og at eventuelle lisenser ikke blir brutt.
 5. Heller ikke bruk tekst som blir returnert ukritisk. Noe tekst gir tydelige ChatGPT-mønster og det kan fremstå som uprofesjonelt dersom det blir brukt i offisielle tekster.
 6. Aldri ta det ChatGPT og andre LLMs som en fasit. Det er språkmodeller som ikke vet hva den skriver. Det gir ofte gode resultater, men det er også like ofte misvisende.
 7. AI modeller har ofte innebygget forutinntatthet. Alt som returneres må tenkes på kritisk for å vekte mot innebygget bias mot enkelte kulturer, kjønn etc.

Gjør

Dersom du bruker AI-verktøy aktiv til arbeid er det noe du kan utgiftsføre. Dette gjelder som alle verktøy i Variant. Se på mulighet om det er hensiktsmessig at kunder har eierskap for verktøyet for lettere å ha det likt for alle i teamet og for å bygge kultur i det.

 1. Dersom gratis Copilot brukes må du slå av innsending av input og blokkere lisensiert innhold. Vurder Github for Business for kunde og team.
 2. Test ut bruk av Tabnine og andre lokale verktøy og se om det fungerer bra for ditt prosjekt.
 3. Bruk https://variant.rocks som alternativ til ChatGPT. Bruk av variant.rocks ivaretar personvern i tilsvarende grad som Variant Docs og sporer ikke input eller output.

Fremtiden for kunder

Variant skal utforske nye muligheter for å bruke AI med kunder som gjøres på en sikker måte. For sikker måte betyr det at vi:

 1. Ikke lekker kundeinformasjon eller sensitiv data.
 2. Ivaretar kunders åndsverk.
 3. Ikke bryter med kunders policy for lisenser (eksempelvis inkluderer «copyleft» lisensiert innhold uten å vite om det.)
 4. Som ikke er feilaktig eller unyansert.

Ved å gå i front på ikke bare bruk av AI, men bruk av AI på en korrekt og trygg måte vil vi kunne få kompetanse og produktivitetsfordeler og jobbe med en ny hverdag hvor AI blir en integrert del av arbeidshverdagen og kundeinvolvering.

Miljøhensyn

LLMs og trening av store modeller er intensive oppgaver og er krevende datakraftmessig. Det betyr også at det har stor negativ påvirkning for miljø og redusering av kraft som vi er interessert i. Dette betyr at vi må jobbe for å finne gode og fornuftige måter å bruke AI på. Så selv om vi må jobbe med å identifisere hvor det kan bringe verdi og bygge kompetanse på det, må vi ta hensyn til å ikke bruke det i unødvendig grad. Dette vil være enda viktigere for fremtidsbruk om det er snakk om trening av stor data selv. Vi må vurdere hvilken påvirkning AI har til eksisterende miljøtiltak vi vi jobber med og ta inn det i beregninger vi gjør ellers.