Salgs- og markedsstrategi

1 Oppsummering

Vi skal selge givende oppdrag til solide kunder i Norge ved å tilby flinke folk gjennom et gjennomarbeidet og utfordrende tilbud.

2 Kvalifisering av kunder og oppdrag

3 Vinnerstrategi

Våre salg skal vinnes ved å ha et godt og ikke minst riktig produkt i en fin innpakning. Det betyr

  1. flinke folk
  2. å forstå hva kunden trenger, og ikke nødvendigvis etterspør
  3. å legge inn en ekstra innsats med tilbudet, slik at kunden skjønner at vi bryr oss om dette oppdraget.

Punkt 1 håndteres av rekrutteringsstrategien og strategi for medarbeiderutvikling.

Punkt 2 handler om å skaffe oss nok informasjon og bruke riktig fagkompetanse til å designe en tilnærming som kunden faktisk trenger. Her skal vi når det er behov, og vi mener det er riktig, være modige og foreslå utradisjonelle løsninger eller svare opp noe annet enn kunden spør om. Vi mener at oppsiden med å få jobbe på en måte vi mener er riktig veier opp risikoen for å tape salget.

Punkt 3 handler om å kvalitet i finish. Alt fra rettskrivning, til design og layout på det vi faktisk leverer fra oss. Dette betyr ikke at vi alltid skal levere 30 siders Illustrator-dokumenter, men at det vi leverer fra oss skal være av god kvalitet, og bedre enn våre konkurrenter.

4 Partnere

Antijanteloven. Vi skal absolutt tro at vi er noe. Og vi tror også absolutt at andre er noe.

Ved alle større salg, skal vi vurdere om det er smart å samarbeide med flere av våre gode partnere. Når samarbeid øker vinnermulighetene våre uten å gå utover de føringene denne strategien ellers gir skal vi forsøke å få til samarbeid.